Friday, March 23, 2018

कृषी पद्व्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमाच्‍या सामाईक परीक्षा सुरळीत प्रारंभ

पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ परीक्षा मंडळा तर्फे महाराष्‍ट्र राज्‍यातील चारही कृषि विद्यापीठातील पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमांत प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्‍यात येते. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 साठीच्‍या प्रवेशासाठी सदरिल परीक्षेचे आयोजन दिनांक 23 ते 25 मार्चच्‍या दरम्‍यान असुन सदरिल परीक्षांची सुरूवात दिनांक 23 मार्च झाली. या परिक्षेची परिक्षा केंद्रे मराठवाडयात परभणी, बदनापुर, अंबेजोगाई, लातुर या ठिकाणी असलेल्‍या कृषि महाविद्यालयात करण्‍यात आली आहे. दिनांक 25 मार्च रोजी परभणी येथील परिक्षा केंद्रावर एकुण 1532 परिक्षार्थी परिक्षा देणार असुन त्‍यांची आसनव्‍यवस्‍था कृषि महाविद्यालय (परीक्षा आसन क्र. 04010001 ते 0401108), अन्‍नतंत्रज्ञान महाविद्यालय (परीक्षा आसन क्र. 04011009 ते 04011248) व कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयात (परीक्षा आसन क्र. 04011249 ते 04011447) करण्‍यात आली आहे, असे विद्यापीठ परीक्षा विभागाच्‍या वतीने कळविण्‍यात आले आहे.   
सदरिल परीक्षा महात्‍मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी व डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली या चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्‍या कृषी, उद्यानविद्या, वनशास्‍त्र, सामाजिक विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, अन्‍नतंत्र, जैवतंत्रज्ञान, मत्‍स्‍यविज्ञान, पशुसंवर्धन व कृषि व्‍यवसाय व्‍यवस्‍थापन याविषयातील पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी राबविण्‍यात येत आहेत.