Tuesday, November 27, 2012

पत्रकार परिषद संपन्न


मराठवाडा कृषी विद्यापीठात मा. कुलगुरू डॉ. किशनराव गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. अशोक ढवण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकार परिषद संपन्न