Tuesday, November 3, 2020

वनामकृविचे कुलगुरू मा डॉ अशोक ढवण यांचा कडे राहुरी कृषि विद्यापीठाचा अतिरिक्‍त पदभार

राहुरी येथील महात्‍मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू मा डॉ के पी विश्‍वनाथा यांचा कुलगुरू पदाचा कार्यकाळ दिनांक ४ नोव्‍हेंबर रोजी पुर्ण होत असुन सध्‍या राहुरी कृषि विद्यापीठाच्‍या कुलगुरू पदाच्‍या निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्‍याचे माननीय राज्‍यपाल मा श्री भगत सिंह कोश्‍यारी यांनी दिनांक ३ नोव्‍हेंबर रोजी एका पत्राव्‍दारे सदरिल रिक्‍त होणा-या कुलगुरू पदाचा अतिरिक्‍त पदभार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू मा डॉ अशोक ढवण यांनी दिनांक ५ नोव्‍हेंबर रोजी स्‍वीकारण्‍याबाबत आदेशीत केले आहे. कुलगुरू मा डॉ अशोक ढवण दिनांक ५ नोव्‍हेंबर रोजी राहुरी कृषि विद्यापीठाचा पदभार स्‍वीकारणार असुन हा पदभार राहुरी कृषि विद्यापीठाच्‍या नुतन कुलगुरूंची निवड होईल पर्यंत राहणार आहे. राहुरी कृषि विद्यापीठ देशातील अग्रगण्‍य व राज्‍यातील सर्वात मोठे कार्यक्षेत्र असलेले कृषि विद्यापीठ असुन कुलगुरू पदाचा अतिरिक्‍त पदभार दिल्‍या बद्दल कुलगुरू मा डॉ अशोक ढवण यांनी राज्‍याचे माननीय राज्‍यपाल महोदय यांचे आभार व्‍यक्‍त केले. यानिमित्‍त राहुरी विद्यापीठातील कार्य संस्‍कृती, संशोधन, शिक्षण व विस्‍तार शिक्षणातील चांगल्‍या बाबींचे अध्‍यायन करण्‍याची संधी असुन तेथील चांगल्‍या बाबी परभणी कृषि विद्यापीठात राबविण्‍याचा मानस त्‍यांनी यावेळी व्‍यक्‍त केला.