Saturday, January 26, 2013

डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्याची नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमास भेट दिली

देशाचे सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीसाठी कृषी उत्पन्नात वाढ आव्यशक आहे, यासाठी गुणवत्तापूर्ण कृषी शिक्षण पाहिजे, त्या दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा व मनुष्यबळ विद्यापीठाने निर्माण केल्या पाहिजेत. त्यादिशेने मराठवाडा कृषी विद्यापीठ सातत्याने प्रयत्नशील आहे. विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिसंवादास व आचार्य पदवीसाठी देशातील विविध विद्यापीठात पाठविण्यात येत आहे  विद्यार्थांना ही द्विपदवीच्या संधी प्राप्त करून देण्यात येत आहे असे प्रतिपादन कुलगुरू मा.डॉ.किशनराव गोरे यांनी मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमास अकोला येथील डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्याच्या भेट दरम्यान केले.

दि २४ जानेवारी रोजी  मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमास अकोला येथील डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठतील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यानी भेट दिली. यामध्ये संशोधन संचालक डॉ एस व्ही सरोदे, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ व्ही के माहोरकरशिक्षण संचालक तथा अधिष्ठाता डॉ व्ही एम भाले, डॉ डी ए भारती आदींचा समावेश होता. एक महिन्यापूर्वीच अकोला येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे मा कुलगुरू डॉ रविप्रकाश दाणी यांनी विद्यापीठास भेट दिली होती, विद्यापीठातील विविध उपक्रम पाहून प्रभावीत होऊन यांनी हि भेट आयोचीत केली होती.

मा कुलगुरू पुढे म्हणाले की विविध विद्यापीठातील नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमास प्रत्यक्ष भेट देऊन  विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ व अधिकाऱ्यामध्ये  विचारांची देवाण - घेवाण होऊन कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तार कार्यास दिशा प्राप्त होईल, या प्रकारच्या भेटी सातत्याने व्हावीत. 

अकोला येथील कृषी विद्यापीठचे संशोधन संचालक डॉ एस वि सरोदे म्हणाले की, मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने देशाला अनेक कुलगुरू दिले आहेत. कुलगुरू मा. डॉ गोरे हे नेहमी राज्यस्तरीय बैठकीत कृषी विद्यापीठाच्या विकासाच्या मुद्यावर आग्रही असतात. जास्तीतजास्त निधी प्राप्त होण्यासाठी व त्याच्या योग्य नियोचनासाठी प्रयत्नशील असतात. याभेटीत अनेक नवीन उपक्रमाच्या माहितीचा आम्हास निश्चितच लाभ होईल.
याप्रसंगी कृषी विद्यापीठातील सिंचन स्रोत विकास प्रकल्प, सौर उर्जा पार्क, लिम्बुवर्गीय तंत्रज्ञान अभियान येधील रोपवाटिका, ऊस लागवड प्रक्षेत्र, पशु संवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथील शेळी पालन व दुग्ध प्रक्रिया प्रयोगशाळा, मृदशास्त्र व कृषी रसायनशास्त्र  प्रयोगशाळा, अन्नतंत्र प्रक्रिया प्रयोगशाळा, ऊती संवर्धन प्रयोगशाळा गृहविज्ञान महाविदयालय आदी नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमास भेट दिली. 

यावेळी विद्यापीठाचे  शिक्षण संचालक तथा अधिष्ठाता डॉ विश्वास शिंदे, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ अशोक ढवण, कुलसचिव श्री का वि पागीरे, विद्यापीठ अभियंता श्री डी डी कोळेकर आदी उपस्थित होते.  

कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य डॉ एन डी पवार, गृहविज्ञान महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य प्रा विशाला पट्टणम, अन्नतंत्र   महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य डॉ पी एस कदम,  कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य डॉ अशोक कडाळे तसेच विभाग प्रमुखांनी व प्राध्यापकानी या विविध उपक्रमाची माहिती दिली. 
मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमास अकोला येथील डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यानी दि २४.०१.२०१३ रोजी भेट दिली. यावेळी कुलगुरू मा डॉ किशनराव गोरे मार्गदर्शन केले
कृषी अभियांत्रीकी महाविद्यालयाच्या सौर ऊर्जा पार्कास  डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यानी दि २४.०१.२०१३ रोजी भेट दिली. यावेळी माहिती देतांना विस्तार शिक्षण संचालक डॉ अशोक ढवण, डॉ अशोक कडाळे, प्रा डी डी टेकाळे  आदी. 
कृषी अभियांत्रीकी महाविद्यालयाच्या  आधुनिक औचाराची माहिती  डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्याना देतांना प्रा पी ए मुंढे. यावेळी विस्तार शिक्षण संचालक डॉ अशोक ढवण, डॉ अशोक कडाळे  आदी. 
ऊती संवर्धन प्रयोगशाळेची माहिती  डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्याना देतांना प्रा आनंद दौंडे . यावेळी विस्तार शिक्षण संचालक डॉ अशोक ढवण आदी. 
मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमास डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यानी दि २४.०१.२०१३ रोजी भेट दिली. यावेळी कुलगुरू मा डॉ किशनराव गोरे मार्गदर्शन केले
 लिम्बुवर्गीय तंत्रज्ञान अभियान येधील रोपवाटिकाची  माहिती  डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्याना देतांना डॉ एम बी सरकटे. यावेळी विस्तार शिक्षण संचालक डॉ अशोक ढवण, प्रा बोराडे, डॉ एन डी देशमुख आदी.
कृषी माहिती तंत्रज्ञान केंद्राच्या नाविन्यपूर्ण विविध विस्तार उपक्रमा बाबत डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यानी दि २४.०१.२०१३ रोजी भेट दिली. यावेळी माहिती देतांना विस्तार शिक्षण संचालक डॉ अशोक ढवण व प्रा आनंद गोरे आदी. 
ऊस प्रक्षेत्राबाबत माहिती डॉ बी व्ही आसेवर व डॉ उदय खोडके डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्याना देतांना . यावेळी देतांना विस्तार शिक्षण संचालक डॉ अशोक ढवण, प्रा पी के वाघमारे आदी.