Wednesday, August 6, 2014

वनामकृविचे कुलसचिव म्‍हणुन डॉ. दिनकर जाधव रूजु

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणीचे कुलसचिव म्‍हणुन डॉ दिनकर लक्ष्‍मणराव जाधव हे दि. ५ ऑगस्ट रोजी रूजु झाले. यापुर्वी डॉ जाधव हे चंद्रपुर येथे जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी म्‍हणुन कार्यरत होते. डॉ जाधव हे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचेच १९८५ चे कृषि पदवीधर असुन कृषि विद्याशाखेतील पदवीत्‍तुर आहेत. लातुर येथुन त्‍यांनी १९९१ साली कृषि विकास अधिकारी म्‍हणुन शासकीय सेवेस सुरूवात केली तसेच विभागीय मृद संधारण अधिकारी म्‍हणुन त्‍यांनी कार्य केले आहे. २००३ पासुन ते जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी या पदावर नागपुर, लातुर, सोलापुर या जिल्‍हयात कार्य केले. रोजगार हमी योजनाचा शेतकरी जीवनावर परिणाम या विषयावर संशोधन प्रबंध अमेरिकन विद्यापीठात सादर करून २०११-१२ मध्‍ये त्‍यांनी आचार्य पदवी प्राप्‍त केली. 
*************** 

विद्यापीठाचे नुतन कुलसचिव डॉ दिनकर जाधव दि. ५ ऑगस्ट रोजी रूजु झाल्‍या निमित्‍ताने मकृवि कर्मचारी महासंघाच्‍या वतीने त्‍यांचा सत्‍कार करण्‍यात आला. त्‍याप्रसंगी महासंघाचे अध्‍यक्ष प्रा दिलीप मोरे, प्रा. डि टि पवार प्रा. रमेश देशमुख, प्रा. रमेश चौगुले, उपकुलसचिव आर व्‍ही जुक्‍टे, सहायक कुलसचिव व्‍ही एन नागुल्‍ला, पी पी कदम, जी बी शिंदे, कृष्‍णा जावळे आदी.  
विद्यापीठाचे नुतन कुलसचिव डॉ दिनकर जाधव दि. ५ ऑगस्ट रोजी रूजु झाल्‍या निमित्‍ताने कास्‍ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्‍या वतीने त्‍यांचा सत्‍कार करण्‍यात आला. त्‍याप्रसंगी विस्‍तार शिक्षण संचालक डॉ बी बी भोसले,  महासंघाचे अध्‍यक्ष डॉ जी के लोंढे, जी एस हत्‍तीअंबीरे, एस पी घागरमाळे, डी आर जाधव, डि के चांदणे, वडमारे, हिवराळे, सुर्यवंशी, डॉ जी एम वाघमारे, डॉ खंडारे, प्रा पायाळ, प्रा अनिस कांबळे,  उपकुलसचिव आर व्‍ही जुक्‍टे, सहायक कुलसचिव व्‍ही एन नागुल्‍ला आदी.