Sunday, June 2, 2013

संयुक्तं कृषि संशोधन व विकास समितीच्या बैठकीत मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या 44 शिफारशींना मान्यता

महाराष्‍ट्रातील चारही कृषि विद्यापीठांनी केलेले संशोधन शेतक-यापर्यंत पोहोचविण्‍यासाठी महत्‍वाचा टप्‍पा  मानल्‍या जाणा-या संयुक्‍त कृषि संशोधन व विकास समितीची 41 वी बैठक नुकतीच परभणी येथे मराठवाडा कृषि विद्यापीठ संपन्‍न झाली. तीन दिवस झालेल्‍या शास्‍त्रज्ञांच्‍या या संशोधन समिती बैठकीत राज्‍यातील चारही कृषि विद्यापीठांच्‍या एकुण 218 शिफारशींना मान्‍यता देण्‍यात आली. यात 12 विविध पिकांचे वाण, 9 शेती औजारे व यंत्रे तसेच 197 इतर तंत्रज्ञान शिफारशीचा समावेश आहे. मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्‍या एकुण 44 शिफारशींना मान्‍यता देण्‍यात आली. यात 3 शेतपीके वाण, 5 शेती यंत्रे व औजारे व 36 इतर तंत्रज्ञान शिफारशींना मान्‍यता देण्‍यात आली.
मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्‍या कापसाच्‍या दोन व काबुली हरभराचा एक वाणाच्या शिफारशींना मान्‍यात देण्‍यात आली. काबुली हरभरा बीडीएनजीके-798 राज्‍यात लागवडीसाठी शिफारस करण्‍यात आला. हा वाण राज्‍यात तुल्‍यबळ वाण विराट, काक-2, पीकेव्‍हीके-4 आणि कृपापेक्षा बीडीएनजीके-798 या वाणने जास्‍त उत्‍पादन दिल्‍याचे आढळुन आले असुन मर रोगास प्रतिकारक्षम आढळुन आल्‍यामुळे या वाणाची राज्‍यात लागवडीसाठी शिफारस करण्‍यात आली. तसेच कापुस या पिकाचा अमेरिकन संकरीत वाण एनएचएच-206 हा अधिक उत्‍पादन देणारा, धाग्‍याची उच्‍च गुणवत्‍ता असलेला व तुडतुडया करीता प्रतिकारक वाण राज्‍यातील कोरडवाहु लागवडीसाठीची शिफारस करण्‍यात आली तर देशी कापसाच्‍या पीए-528 हा वाण तुल्‍यवाणापेक्षा अधिक उत्‍पादन देणारा असुन सरस धागा, रसशोषक किडी, बोंडअळी, कडा करपा व दहिया रोगास सहनशील असुन हा वाण मराठवाडा विभागातील मध्‍यम जमिनीसाठी शिफारस करण्‍यात आली आहे.
पाच शेती यंत्रे व औजारांमध्‍ये इंजिनचलित कोळपणी यंत्र, शेंगा तोडणी चौकट, बैल चलित रोटरी मोड यंत्रणा, बैलगाडी व पदचलीत मका सोलणी यंत्राच्‍या शिफारशींना मान्‍यता देण्‍यात आली.
याव्‍यतिरिक्‍त नैसर्गिक साधनसंपत्‍ती व्‍यवस्‍थापनाच्‍या नउ शिफारशी, मुलभुत शास्‍त्रे, अन्‍नशास्‍त्र आणि तंत्रज्ञानाच्‍या दहा, पीक संरक्षणात दोन, कृषि अभियांत्रिकीत दहा, सामाजिक शास्‍त्राच्‍या तीन, उद्यान विद्याची एक, पशु व मस्‍त्‍य विज्ञानात एक शिफारशींना मान्‍यता देण्‍यात आली.