Friday, December 26, 2014

पुर्णा तालुक्‍यातील पांढरी येथे कृषि विद्यापीठ शास्‍त्रज्ञांची प्रक्षेत्र भेट
सौजन्‍य
व्‍यवस्‍थापक, कृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, वनामकृवि, परभणी