Friday, December 19, 2014

वनामकृविचे कुलगुरू मा डॉ बी व्‍यंकटेश्‍वरलु यांचेकडे दापोली येथील डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाच्‍या कुलगुरू पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार

दापोली (जि रत्‍नागिरी) येथील डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाचे सध्‍याचे कुलगुरू मा डॉ किशनराव लवांडे हे दि २० डिसेंबर रोजी वयाची ६५ वर्ष पुर्ण झाल्‍यामुळे सेवानिवृत्‍त होत असुन या विद्यापीठाच्‍या कुलगुरूपदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू मा डॉ बी व्‍यंकटेश्‍वरलु यांना स्‍वीकारण्‍याचे आदेश महाराष्‍ट्र राज्‍याचे माननीय राज्‍यपाल तथा कुलपती मा श्री चेन्‍नमनेनी विद्यासागर राव यांच्‍याकडुन  प्राप्‍त झाले आहे. कुलगुरू मा डॉ बी व्‍यंकटेश्‍वरलु हे दि २१ डिसेंबर  पासुन डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाच्‍या कुलगुरू पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार स्‍वीकारणार असुन पुढील आदेश प्राप्‍त होईपर्यंत किंवा नवीन कुलगुरू नियुक्‍त होईपर्यंत यांच्‍याकडे हा कार्यभार राहणार आहे.