Wednesday, December 9, 2015

विद्यापीठाच्‍या ब्‍लॉगला उदंड प्रतिसादाबद्दल शतश: आभार

ब्‍लॉगचे चाळिस महिण्‍यात करण्‍यात आले एक लाख वेळेस वाचन

  वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ‍षी विद्यापीठाचा जनसंपर्क अधिकारी या नात्‍यानी सप्‍टेबर २०१२ मध्‍ये promkvparbhani.blogspot.in हा ब्‍लॉग सुरू करून आज ४० महिने पुर्ण होत असुन हा ब्‍लॉग एक लाख वेळेस वाचण्‍यात आला आहे, ही एक मोठी उपलब्‍धी आहे. या एक लाख वाचण्‍यात पंधरापेक्षा जास्‍त देशातील वाचकांचाही समावेश आहे, हे विशेष.
  या चाळीस महिन्‍यात वि‍द्यापीठाच्‍या साधारणत: ५७५ बातम्‍या व घडामोडींची माहिती छायाचित्रासह ब्‍लॉगवर प्रसिध्‍द करण्‍यात आल्‍या यास वाचकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. विशेषत: या विविध बातम्‍यास प्रसारमाध्‍यमाच्‍या प्रतिनिधींनी आपआपल्‍या दैनिकात, साप्‍ताहिकात तसेच मासिकात मोठी प्रसिध्‍दी दिली. शेतकरीवर्ग ही ब्‍लॉगचा वापर करित असुन विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान त्‍वरित शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्‍यास ही मदत होत आहे. ब्‍लॉग अविरत कार्यरत राहण्‍यास विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू, विस्‍तार शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालक व संशोधन संचालक यांचे मार्गदर्शन व प्रोत्‍साहन लाभले. यात विद्यापीठातील विविध महाविद्यालय, संशोधन केंद्र व विविध कार्यालय येथील अधिकारी, कर्मचारी, शास्‍त्रज्ञ व विद्यार्थी यांचेही मोठे योगदान आहे. गेल्‍या चाळीस महिन्‍यातील विद्यापीठाच्‍या विविध घडामोडीचे ब्‍लॉग हे साक्ष असुन आजही कोणतीही घडामोडी व बातम्‍या छायाचित्रासह आपण पाहु शकतो, हे सर्व आपल्‍या सर्वांच्‍या सहकार्यामुळेच शक्‍य होऊ शकले. विद्यापीठाचा जनसंपर्क अधिकारी या नात्‍याने सर्वांचे शतश: आभार, या पुढेही आपला असाच प्रतिसाद लाभेल, हीच अपेक्षा. 
नुतन वर्षाच्‍या सर्वांना शुभेच्‍छा । 

धन्‍यवाद

आपला स्‍नेहांकित, 

जनसंपर्क अधिकारी, 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी