Tuesday, November 28, 2017

राष्‍ट्रीय छात्रसेना दिवसानिमित्‍त रक्तदान शिबिर संपन्‍न


राष्‍ट्रीय छात्रसेना दिवसानिमित्‍ताचे औचित्‍य साधुन कृषि महाविद्यालय परभणी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमास अध्यक्ष म्हणून प्राचार्य डॉ. डी. एन. गोखले, प्रमुख पाहुणे म्हणून विभाग प्रमुख डॉ. जी. एम. वाघमारे उपस्थित होते. रक्‍तदान शिबिरात 35 छात्रसैनिकांनी रक्तदान केले. या प्रसंगी जिल्हा रक्त संक्रमण अधिकारी डॉ.कनकदंडे यांनी राष्‍ट्रीय छात्र सैनिकांना रक्तदान महत्व व गरज या विषयी मार्गदर्षन केले. शिबिराच्‍या यशस्वीतेसाठी राष्‍ट्रीय छात्र सेना अधिकारी लेफ्टनंट  डॉ. ए. बी. बागडे, विद्यापीठ वैद्यकीय अधिकारी, डॉ. सुब्बाराव, राष्‍ट्रीय सेवा योजनाचे कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जे. डी. देशमुख व सिनिअर अंडर ऑफिसर वैभव ढोकरे यांनी परिश्रम घेतले.