Friday, August 5, 2016

मराठवाडयातील ढगाळ वातावरणामुळे रसशोषण करणा-या व अळीवर्गीय किडींचा प्रादुर्भाव वाढण्‍याची शक्‍यता

वनामकृविच्‍या ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेच्‍या  कृषी तज्ञांंचा सल्‍ला