Friday, August 24, 2018

सोयाबीनवर विविध किड व रोगांचा प्रादुर्भाव

वनामकृविच्‍या शास्‍त्रज्ञांचा सल्‍ला
शेंगा करपा

सध्या बहुतांश: ठिकाणी सोयाबीन पिक शेंगा लागण्याच्या अवस्थेत असुन यावर मोठ्या प्रमाणात पाने खाणाऱ्या व शेंगा पोखरणा-या अळ्यांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. तरी शेतकऱ्यांनी त्‍वरीत कीटकनाशकाची फवारणी करण्‍याचा सल्‍ला वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातील कृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्राचे कृषि विद्यावेत्‍ता डॉ. यू. एन. आळसे व किडकशास्‍त्रज्ञ प्रा. डी. डी. पटाईत यांनी दिला आहे. प्रती एकर ६० मिली क्लोरॅट्रानिलीप्रोल १८.५ % किंवा १४० मिली इंडाक्झाकार्ब १५.८ % किंवा १८० मिली स्पाइनेटोरॅम ११.७ %, किंवा ५० मिली थायमिथोक्झाम १२.६ % + लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन ९.३ % यापैकी कोणत्‍याही एका किटकनाशकाची फवारणी करावी. हे किटकनाशकाचे प्रमाण फवारणी पंपाकरिता असुन एकूण प्रमाण प्रती एकर याप्रमाणेच वापरावे. तसेच काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मोठ्या पावसामुळे सोयाबीनवर काही ठिकाणी शेंगा करपा व  चारकोल रॉट दिसून येत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या रोगांचा प्रसार होऊ नये म्हणून प्रती एकरी कार्बेन्डेझिम १२% + मॅन्कोझेब ६३% या संयुक्त बुरशीनाशकाची २०० ग्रॅम याप्रमाणे फवारणी करावी.
शेंगा पोखरणारी अळी


तंबाखूवरील पाने खाणारी अळी