Tuesday, December 3, 2019

वनामकृवित पतंगवर्गीय किडींच्या नियंत्रणासाठीचे ट्रायकोकार्ड विक्रीसाठी उपलब्ध

ट्रायकोग्रामा हे परजीवी कीटक असून ते पतंग वर्गीय किडींची अंडी शोधून त्यात आपली अंडी घालतात. त्यामुळे किडीचा अंडी अवस्थेमध्येच नाश होतो. ट्रायकोग्रामा वापराने त्याचा वातावरणात व इतर मित्र कीटकांवर विपरीत परिणाम होत नाही. ट्रायकोग्रामा प्रौढ स्वतः हानिकारक किडींची अंडी शोधून नष्ट करतो. त्याचबरोबर स्वतःची पुढची पिढी त्या जागेवर वाढवितो त्यामुळे ही पद्धत स्वयंप्रसारित व स्वयंउत्पादीत आहे. ट्रायकोग्रामाच्या वापराने कीटकनाशकाच्या तुलनेत पीक संरक्षणावर कमी खर्च होतो. हानीकारक किडींचे प्रभावी नियंत्रण होते. ट्रायकोकार्डचा वापर ऊस, कापूस, मका, सूर्यफूल, भात, टोमॅटो, वांगी, मिरची, भेंडी व इतर भाजीपाला पिकांमध्ये करता येतो. सद्या काही प्रमाणात सदरील ट्रायकोकार्ड हे परोपजिवी कीटक संशोधन योजना, कीटकशास्त्र विभाग, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे प्रती कार्ड रु. १००/- प्रमाणे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. कार्डचा वापर प्रती एकरी पिकानुसार २ ते ३ या प्रमाणात लावावेत. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा
परोपजिवी कीटक संशोधन योजना, कीटकशास्त्र विभाग,
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी
डॉ.सौ.एस.एस.धुरगुडे *८८३०७७६०७४*
श्री.जी.एस.खरात *७४९८७२९८५९*