Thursday, June 14, 2018

मराठवाडया करिता चालु आठवडयातील हवामान अंदाज व कृषि सल्‍ला


दिनांक 15 जुन ते 28 जुन पावसाच्‍या खंडाची शक्‍यता, पेरणीची घाई न करण्‍याचा वनामकृविचा सल्‍ला