Thursday, June 14, 2018

विद्यापीठाच्‍या ब्‍लॉगला उदंड प्रतिसादाबद्दल शतश: आभार

ब्‍लॉगचे तीन लाख वेळेस वाचन केवळ एकोणसत्‍तर (69) महिण्‍यात 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ‍षी विद्यापीठाचा जनसंपर्क अधिकारी या नात्‍यानी सप्‍टेबर २०१२ मध्‍ये promkvparbhani.blogspot.com हा ब्‍लॉग सुरू करून एकोणसत्‍तर (69) महिने पुर्ण झाले असुन हा ब्‍लॉग तीन लाख वेळेस वाचण्‍यात आला आहे, ही एक मोठी उपलब्‍धी आहे, या वाचकात इतर देशातील वाचकांचाही समावेश आहे. पहिल्‍या चाळीस महिण्‍यात एक लाख वेळेस वाचन झाले, परंतु पुढील केवळ 29 महिण्‍यात दोन लाख वेळेस वाचन झाले. म्‍हणजेचे दर महिण्‍यास साधारणत: सात ते आठ हजार वेळेस वाचन होते.

या एकोणसत्‍तर (69महिन्‍यात वि‍द्यापीठाच्‍या साधारणत: एक हजार बातम्‍या, पोस्‍ट व घडामोडींची माहिती छायाचित्रासह ब्‍लॉगवर प्रसिध्‍द करण्‍यात आल्‍या यास वाचकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. विशेषत: या विविध बातम्‍यास प्रसारमाध्‍यमाच्‍या प्रतिनिधींनी आपआपल्‍या दैनिकात, साप्‍ताहिकात तसेच मासिकात मोठी प्रसिध्‍दी दिली. सदरिल प्रसिध्‍द केलेल्‍या पोस्‍ट या विद्यापीठातील विविध घडामोडी, कृषि तंत्रज्ञान, कृषि सल्‍ला, कृषि हवामान अंदाज, कृषि संशोधन, विद्यापीठाच्‍या उपलब्‍धी आदींशी संबंधीत आहेत. शेतकरी बांधव, विद्यार्थ्‍यी व सामान्‍य नागरीक ही ब्‍लॉगचा वाचक असुन विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान त्‍वरित शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्‍यास ही मदत होत आहे. ब्‍लॉग अविरत कार्यरत राहण्‍यास विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू, विस्‍तार शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालक व संशोधन संचालक यांचे मोलाचे मार्गदर्शन व प्रोत्‍साहन लाभले. तसेच विद्यापीठातील विविध महाविद्यालये, संशोधन केंद्रे व विविध कार्यालये येथील अधिकारी, कर्मचारी, शास्‍त्रज्ञ व विद्यार्थी यांचेही मोठे योगदान आहे.

गेल्‍या एकोणसत्‍तर (69) महिन्‍यातील विद्यापीठाच्‍या विविध घडामोडीचे ब्‍लॉग हे साक्ष असुन आजही कोणतीही मागील घडामोडी व बातम्‍या छायाचित्रासह आपण पाहु शकतो, हे सर्व आपल्‍या सर्वांच्‍या सहकार्यामुळेच शक्‍य होऊ शकले. विद्यापीठाचा जनसंपर्क अधिकारी या नात्‍याने सर्वांचे शतश: आभार, या पुढेही आपला असाच प्रतिसाद व सहकार्य लाभो, हीच अपेक्षा.

धन्‍यवाद

आपला स्‍नेहांकित,
जनसंपर्क अधिकारी
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापी
परभणी