Monday, July 29, 2019

वनामकृवि अंतर्गत संपुर्ण मराठवाडयात राबविण्यात येत असलेला ग्रामीण कृषि कार्यानुभव कार्यक्रम

वनामकृवि अंतर्गत असलेल्‍या कृषि महाविद्यालयाच्‍या वतीने ग्रामीण कृषि कार्यानुभव कार्यक्रमांतर्गत राबविण्‍यात आलेल्‍या उपक्रमाचे काही छायाचित्र