Thursday, May 14, 2020

वनामकृवितील अधिकारी व कर्मचा-यांच्‍या वतीने मुख्‍यमंत्री सहाय्यता निधीत तेवीस लाख रूपयांची रक्कम जमा


महाराष्‍ट्र राज्‍यातील कोरोना विषाणुच्‍या संसर्गाने उदभवलेल्‍या पार्श्‍वभुमीवर उपाययोजनांसाठी मुख्‍यमंत्री सहाय्यता निधीला परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचा-यांच्‍या वेतनातुन एक दिवसाचे वेतन देणगी म्‍हणुन तेवीस लाख सत्‍तावीस हजार रूपयाचा धनादेश मा जिल्‍हयाधिकारी श्री दिपक मुगळीकर यांना विद्यापीठ कुलसचिव श्री रणजित पाटील व नियंत्रक श्री एन एस राठोड यांनी दिनांक 14 मे रोजी सुपूर्द केला, यावेळी उपकुलसचिव श्री पी के काळे, सहाय्यक नियंत्रक श्री जी बी उबाळे आदी उपस्थित होते.