Wednesday, June 10, 2020

मौजे पेठ बाभळगांव येथे हुमणी किडी व्‍यवस्‍थापनाबाबत जनजागृती

परभणी जिल्हयातील ब-याच गावात हुमणी किडींचे भुंगेरे मोठया संख्येने सायंकाळच्या वेळेला दिसून येत असुन येणा-या हंगामात मोठया प्रमाणात हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव रोखण्‍याकरिता या भुंगे-यांचा वेळीच बंदोबस्त करणे आवश्‍यक आहे,  याबाबत शेतक-यांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ आणि कृषि विभाग यांचे संयुक्त विद्यमाने हुमणी भुंगेरे व्यवस्थापण अभिमान सुरू करण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दिनांक 8 जुन रोजी पाथरी तालुक्‍यातील मौजे पेठ बाभळगाव येथे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री संतोष आळसे, विस्तार कृषि विद्यावेत्ता डॉ. यु. एन. आळसे, उपविभागीय कृषि अधिकारी श्री सागर खटकाळे, तालुका कृषि अधिकारी श्री शिंदे आदीसह इतर कर्मचारी यांनी भेट देऊन शेतक-यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी पेठ बाभळगाव शिवारातील बाभूळ, कडुलिंब, बोर आदी झाडावरील भुंगे-याचे निर्मुलन करण्याचे प्रात्यक्षिक डॉ. आळसे यांनी दाखवले.  

यावेळी डॉ आळसे यांनी ही भुंगेरे नष्ट करण्यासाठी प्रका सापळे लावणे आवश्‍यक असुन बाभूळ, कडुलिंब, बोर आदी झाडावर किटकनाकांची फवारणी करण्‍याचा सल्‍ला दिला, यात प्रती लिटर पाण्‍यात 2 मिली क्विनॉलफॉस किंवा क्लोरोपायरीफॉस फवारणी करावी तसेच झाडं हलवून पडलेले  भुंगेरे गोळा करून रॉकेल मिश्रीत पाण्यात टाकुन नष्ट करावेत, असे सांगितले. तसेच पेरणी करतांना मेटारायझीयम अनासोपली नावाची बुरशी एकरी 8 ते 10 किलो किंवा फोरेट 10 जी 8 किलो या प्रमाणात जमिनीत दयावीत, असाही सल्‍ला दिला.

यावेळी श्री संतोष आळसे यांनी सर्व क्षेत्रीय कर्मचा-यांना गावोगाव सायंकाळच्या वेळी जाऊन हुमणी भुंगे-यांबाबत शेतक-यांना अवगत करून नियंत्रणाचे उपाय करण्याचे आदे दिले. याप्रसंगी बीबीएफ (रुंद वरंबा सरी) पध्‍दतीने सोयाबीन पेरणाचे प्रात्यक्षीतही दाखवून प्रत्येक गावांत बीबीएफ व्‍दारे पेरणी करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहीत करण्याचे आवाहन केले.